„Detektoryści” szukają skarbu

Komedia brytyjska. Życie dwóch ekscentrycznych wykrywaczy metalu. Całe dnie spędzają na plądrowaniu nasypów kolejowych, łąk i pól.

Taki mają sposób na nudne życie. Mają nadzieję, że w końcu znajdą skarb życia, który zamienią w fortunę.

reżyseria: Mackenzie Crook
występują: Mackenzie Crook, Toby Jones, Rachael Stirling

emisja: od poniedziałku do piątku o 17:00
dodatkowa emisja: w soboty o 16:00 (pięć odcinków)

OŚWIADCZENIE

W związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV,
która skończyła się z dniem 24.02.2021 r., jak również z brakiem
rozstrzygnięcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie,
w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, ATM Grupa S.A. – Emitent,
z końcem dnia 24.02.2021 r., zakończył jego nadawanie.